Diyarbakır Kenti Civarında Taraça Kayıtlarına Göre Son Buzul Maksimimu’ndan Beri Dicle Nehri Vadisinin Jeomorfolojik Evriminin Kronolojisi
Chronology Of The Tigris Valley Geomorphologic Evolution Since The Lgm According To Terrace Records In The Diyarbakir Area

Author : Sabri KARADOĞAN - Catherine KUZUCUOĞLU - Jean-Pascal DUMOULIN
Number of pages : 177-184

Abstract

Diyarbakır kenti civarında yaklaşık 10 km'lik bir mesafe boyunca Dicle nehri taraçaları ile ilgili olarak, Diyarbakır kentinden Karpuzlu menderesine kadar uzanan alanda, Kentin güney-güneybatısında Dicle nehri vadisine inen yamaçlarındaki (Hevsel Bahçeleri) taraça dolgularını oluşturan sedimentler karot sondajı kullanılarak uygun ve elverişli katmanlar incelenmiş, 14C yöntemiyle tarihlendirilmiştir. Karpuzlu menderesi çevresinde ise, bu alanda inşa edilen arıtma tesisi inşaatının sunduğu elverişli kesit imkanları nedeni ile örnekler açık yamaçtan alınmıştır. Diyarbakır güneydoğusundaki Hevsel bahçelerinde bugünkü taşkın yatağı üzerinde yedi alüvyal taraça belirlenip haritalanmıştır. Dicle nehri kenarındaki taraçalarda seçilmiş üç alanda yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlar, Son Buzul Maksimumundan bu yana nehir yatağının yer değiştirmeleri, birikim ve yarılma-aşındırma periyotları hakkında bilgi vermektedir.

Keywords

Diyarbakır, Dicle nehri, Taraça, Hevsel Bahçeleri, Jeomorfolojik Evrim.

Read:2170

Download: 925

Atıf Bulunamadı