ABD’de Kamu Yönetiminin Çocuk İstismar ve İhmalini Önleme Çalışmaları
Prevention Efforts of Child Abuse by Public Administration in the USA.

Author : Polat TUNÇER
Number of pages : 132-166

Abstract

Çocuk ihmal ve istismarı, tüm dünyada olduğu gibi ABD’nin de en temel problemlerinden birisidir. Bir yandan meydan gelen olayların yaratmış olduğu sorunları çözmeye çalışırken, diğer yandan bu tür vakaların meydana gelmemesi için verilere dayalı ve planlı bir çalışma içerisindedir. Öncelikle de önleme tedbirlerine yoğunlaştığı görülmektedir. Bu makale ABD’deki çocuk ihmal ve istismarını önleme çalışmalarını öncelikle resmî kaynaklara ve bilimsel makalelere dayalı olarak inceleme amacını taşımaktadır. Türkiye’de bu sorunla mücadele eden kamu yöneticilerine bir örnek teşkil edebilmesi ya da yol gösterici izler taşıyor olabilmesi amaçlarımız arasında yer almaktadır. Ancak, sorunun ortaya çıkmasını önlemek amacıyla yapılan çalışmaların verimliliği ve olumlu sonuçlar vermesi, kamu yönetiminin, etkin uygulamalarına bağlı olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir. Bütün toplumsal dinamikler harekete geçirilmeden ve koordineli bir biçimde çalışmaları sağlanmadan, bu sorunun çözülebilmesi mümkün değildir. Bu bağlamda, öncelikle verilerin düzenli bir biçimde elde edilmesi ve incelenmesi önem taşımaktadır. Diğer yandan bu veri ve analizlere dayalı yapılmış planların koordineli ve işbirliği anlayışı içerisinde uygulanması gerekir.

Keywords

Kamu Yönetimi, Çocuk, İhmal ve İstismar (Kötü Muamele),

Read:2575

Download: 1305

Atıf Bulunamadı