Sosyopedagoji ve Ergoterapi İlişkisi
The Relationship Between Sociopedagogy And Ergotherapy

Author : Fahriye ÇAKIR
Number of pages : 257-282

Abstract

Bu çalışmada sosyopedagoji ve ergoterapi arasındaki ilişki hedef kitle, temel hedefler, kullanılan metod ve teknikler, iyileştirici yardımcı materyaller bağlamında irdelenecektir. Toplumu yine toplumla eğitim aracılığıyla iyileştirmeyi hedefleyen sosyopedagoji bireyi içerisinde bulunduğu koşullar çerçevesinde yorumlar ve bunu yaparken bütünleyici (holistik) bir yaklaşım sergiler. Sosyopedagoji koruma, bakım, danışmanlık, sosyal entegrasyon, eğitim, yeniden eğitim hizmetleri sunan yardım ve eğitimin birlikteliğinden huzurlu toplum yaratmayı planlayan bir disiplindir. Sosyopedagoji yatılı ve tamamlayıcı kurumlarla hizmet alanını genişletmektedir. Çalışmada sosyopedagojinin çözüm üretmeye çalıştığı, bireyi toplumsal hayatın dışına iten sorunlardan sosyal dışlanma, yalnızlaşma, otonomi, sosyal kimlik edinememe/yitimi konularına değinilecektir. Ergoterapi, toplumsal hayata katılımı ve aktiviteyi kısıtlayan herhangi bir engel, hastalık, yaşlılık, sağlıklı geçirilememiş sosyalleşme süreci, madde bağımlılığı, eşcinsellik, toplumdan tecrit edilme gibi olumsuzlukları düzeltici, iş ve uğraşı aktiviteleriyle tedavi edici bir rehabilitasyon çeşididir. Yeniden eğitim ve yeniden adaptasyon olmak üzere iki ana hedef üzerine kuruludur. Sosyopedagoji ve ergoterapi hedefler noktasında sıkça buluşan iki alandır. Sosyopedagoji gibi ergoterapi de her yaş grubundan insana hitap etmektedir. Sosyopedagojinin özellikle çocukları hedef kitlenin zirvesine koyması sebebiyle bu çalışmada çocuk grubunun ön planda tutulacağı belirtilmelidir. Danışan, holistik bir yaklaşımla gözlemlendiği ve tedavinin bu doğrultuda gerçekleştirildiği ergoterapi eylem üzerine kuruludur. Bu iki alanı birleştirmede çocuk edebiyatı iyileştirici yardımcı araç olarak çalışmada kendisine yer edinecektir. Çocuğun eylemle, eylemin aracı olan edebiyatla sosyal hayata döndürülme biçim ve olasılıkları ele alınacaktır.

Keywords

Sosyopedagoji, Ergoterapi, Edebiyat, Çocuk Edebiyatı, Çocuk

Read: 611

Download: 186