Kamusallığın Siyasal İşlevinin Dönüşümü
Transformation of the Political Function of Publicity

Author : cumhur olcar
Number of pages : 193-206

Abstract

19. yüzyıldan itibaren savaş ikliminde basın yayın organlarının siyasallaşması daha açık bir şekilde görüldü. Yeni tekniklerin de gelişmesiyle gazetecilik artık şahsi menfaatlerin yayılımına doğrudan hizmet eder oldu. Kamusal çıkar ve kamusal alanın genişlemesi böylece mümkün oldu. Kanaatlerin idaresi gittikçe siyasallaşacak ve kamusallığı siyasal kamuya odaklanmasıyla sonuçlanmıştır. Reklamlar gittikçe tüketim aracı olan kişileri topluluklar halinde kamusallaştırmakta ve onlara yönelik araçları hedeflemeye başlamıştır. Reklamlar tüketici oldukları ölçüde diğer şahısları hedefine alır ve halkla ilişkilerin adresini kamu oyu olarak belirler. Artık özel şahısların sahip olduğu kitle iletişim organları kendisini bir özel gruba aidiyet şeklinde bağlarken reklamlarda şahıslara özel olmakla birlikte bir özel topluluğa tüketim bakımından ortak olmaktadır. Yayıncılar kamu yararı için yaptıkları çalışmalar içerisinde ticari amaçlarını gizlemektedirler. Tüketim toplumlumu hedefinin etki altına alınan kitle iletişim araçları özel şahısların sahip oldukları yayınları artık düşünce üreten kamusal topluluğun üretiminden ziyade özel şahıslara bir grup olarak bakan ve etki altına almaya çalışan yayınlar haline gelirler. Siyasi görüşler ve kimlikler daha da ticari hale gelmektedir. Bu haliyle meslek örgütüne ait her bir yayıncı kamusallığın işlevini siyaseten değiştirmekte ve özel çıkarlar etrafında ortaya çıkan rekabete yer vermektedir. Demokrasi idaresinden mahrum kalan vatandaşın kamusal alanı giderek özel alan ile iç içe geçmekte ve siyasal olarak dönüşmektedir. Bu makale siyasetin yayın organları aracılığıyla ticarileşmesini ile kamusal alanın kitle iletişim araçları aracılığıyla siyasal olarak ticarileşmesini kamusallığın dönüşümü başlığı etrafında inceleyecektir.

Keywords

kamusallık, siyasal dönüşüm, sivil toplum, toplumsal güç.

Read: 824

Download: 231