Avrupa Birliği Üyesi Seçili Geçiş Ekonomilerinde Yurtiçi Tasarruflar ve Cari İşlemler Dengesi İlişkisi
Domestic Savings And Current Account Balance Relationship In European Union Member Selected Transition Economies

Author : Yavuz ÖZEK
Number of pages : 48-61

Abstract

Merkezi planlı sistemden serbest piyasa ekonomisine geçen ve geçiş ekonomileri olarak adlandırılan ülkelerde, ekonomik entegrasyonlarla birlikte yurtiçi tasarrufların cari işlemler dengesi üzerindeki etkisi iktisat teorisinde yeni tartışmalara yol açmıştır. Avrupa Birliği ise bu ekonomik entegrasyonlara gösterilebilecek en önemli örnektir. Bu çalışmada Avrupa Birliği üyesi Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovak Cumhuriyeti ve Slovenya geçiş ekonomilerinde 2004-2019 arası dönemde yurtiçi tasarrufların cari işlemler dengesi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Ampirik analizler sonucunda, kısa dönemde yurtiçi tasarruflardan cari işlemler dengesine doğru ve uzun dönemde karşılıklı bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Ülke bazında incelendiğinde ise Polonya ve Slovak Cumhuriyetinde cari işlemler dengesinden yurtiçi tasarruflara doğru, Letonya ve Slovak Cumhuriyetinde yurtiçi tasarruflardan cari işlemler dengesine doğru nedensellik ilişkisi olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Yurtiçi Tasarruflar, Cari İşlemler Dengesi, Panel Veri.

Read:

Download: