Dergi Yönetimi ve Kurullar


SAHİBİ

Ankara Bilim Üniversitesi

 

İMTİYAZ SAHİBİ

Prof. Dr. Yavuz DEMİR

Ankara bilim Üniversitesi Rektörü

 

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Doç. Dr. Hakan ÇAĞLAR

 

BAŞ EDİTÖR

Doç. Dr. Hakan ÇAĞLAR

 

EDİTÖRLER

Dr. Ögr. Üyesi Yavuz Selim ÖZDEMİR

Dr. Ögr. Üyesi Ece KUMKALE AÇIKGÖZ

 

EDİTÖR YARCIMCILARI

 

 

ALAN EDİTÖRLERİ

 

 

DİL EDİTÖRLERİ

İngilizce: Dr. Ögr. Üyesi Azime PEKŞEN YAKAR

 

YAYIN KURULU / EDITORIAL BOARD

Prof. Dr. TaNer ALTLINOK

Prof. Dr. Halim Haldun GÖKTAŞ

Prof. Dr. Ahmet COŞAR

Doç.Dr. Ender SEVİNÇ

Doç,Dr. Hakan ÇAĞLAR

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Selim ÖZDEMİR

Dr. Ögr. Üyesi Ercüment KARAPINAR

Dr. Ögr. Üyesi Ece KUMKALE AÇIKGÖZ

Dr. Ögr. Üyesi Serra SEZGİN

Dr. Ögr. Üyesi Pınar AYYILDIZ

Dr. Ögr. Üyesi Tuğba GÖRGÜLÜ

Dr. Ögr. Üyesi Azime PEKŞEN YAKAR

 

DANIŞMA KURULU/ADVISORY BOARD

 

 

DANIŞMA KURULU/ADVISORY BOARD

 

 

DANIŞM REDAKTÖR

Dr. Ögr. Üyesi Azime PEKŞEN YAKAR

 

DERGİ SEKRETERİ

Dergi Sekreteri Arş. Gör. Mert ÖTENEL

 

DERGİ ASİSTANI

Arş. Gör. Şeyma ÖNAL

abortion pill nyc site abortion law
abortion pill nyc steadfasttraining.co.uk abortion law
abortion pill nyc site abortion law
abortion pill nyc steadfasttraining.co.uk abortion law