Dergi Yayıncı Değişikliği


Dergimiz, 28.08.2020 tarihi itibariyle Ankara Bilim Üniversitesi bünyesinde yayın hayatına devam edecektir. Bilgilerinize sunulur.