0-6 Yaş Grubu Çocuğun Dünyasında Mobilya Tasarımı
Furniture Design In The World Of 0-6 Age Group Child

Author : Deniz Demirarslan
Number of pages : 64-76

Abstract

İnsan, doğumdan erken yetişkin dönemine kadar geçen sürede hızlı büyüme gösteren canlılardan birisidir. Fiziksel ve psikolojik açıdan en hızlı ve değişken gelişme de ‘ilk çocukluk devresi’ olarak isimlendirilen 0-6 yaş döneminde görülmektedir. Bu dönemde gerek kalıtım gerekse de çevre koşulları ile gelişen çocuk emekleme, yürüme, oturma, hareket, temel becerileri kazanma gibi birçok etkinlikleri yerine getirirken çevreyle olan ilişkisinde önemli uyum süreçleri yaşamakta ve bu süreçte mekân ve içinde yer alan eşyaların etkisi de büyük olmaktadır. Çocukların günlük yaşamda içinde bulundukları mekânı kullanım şekli ve süreleri yetişkinlerden oldukça farklıdır. Oysa çocuklarla ilgili mekânların ve eşyaların tasarımı ise yetişkinlerin kontrolü altında bulunmakta; çocuğun fiziksel ve psikolojik gelişimi göz ardı edilmektedir. Günümüzde eğitim bilimciler tarafından çocuk odasının çocuğun gelişimi üzerindeki etkileri önemle vurgulanmasına rağmen; çocuk odası tasarımı halen daha tasarım dünyasının ihmal ettiği bir konudur. Türkiye ve dünyada genellikle de konuya yaklaşım ve getirilen çözümler oda içinde kullanılan yatak, dolap, masa, sandalye gibi eşyaların boyut olarak küçültülerek çocuklara sunulması olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu tür yaklaşımlar, çocuğun algısal ve bilişsel gelişmesini engellemekle kalmayıp, mekân içinde kaza riskini de artırmaktadır. Belki de yapılması gereken, tasarımcıların çocuğun dünyasına olabildiğince yaklaşarak bedensel ve zihinsel tüm ihtiyaçlarını anlamaya ve yanıtlamaya çalışmalarıdır. Bu çalışmada, bir yandan çocuğun gelişimine ilişkin genel bilgi verilirken diğer yandan da 0-6 yaş grubu çocuk için mobilya tasarım ölçütleri incelenecek, bu ölçütler göz ardı edildiğinde ise beliren sorunlar ortaya konulacaktır.

Keywords

çocuk, çocuk mekânı, tasarım, mobilya.

Read:2294

Download: 1080