Editor

Doç. Dr. Hakan ÇAĞLAR

Assistant Editor

Dr. Öğretim Üyesi Yavuz Selim ÖZDEMİR

Articles from last issue